VCB-040-Light

VCB-040-Light

Yêu cầu báo giá

Mã sản phẩm : VCB-040-Light

Đóng gói : đang cập nhật

Kích thước : 190 x 190 x 65 mm

Trọng lượng : đang cập nhật

Cường độ nén : đang cập nhật

VCB-040-Light 2